De Digitale Sociale Kaart (DiSK)

De DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. Middels de DiSK bespreken wij uw knelpunten en zoeken samen naar oplossingen. Royal Care is, naast zorgaanbieder, uw sociale wegwijzer. Royal Care helpt u bij het vinden van de juiste voorzieningen en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Wet, Werk en Bijstand (WWB). Meer informatie over de DiSK in uw regio?

  • Klik hier voor Utrecht
  • Klik hier voor Zuid-Holland
  • Klik hier voor Noord-Holland
  • Klik hier voor Gelderland

Let op! De sociale kaart van uw keuze opent in een nieuw venster. Als de beveiliging van uw browser te hoog staat, komt dit scherm mogelijk niet goed binnen.    

Algemene links

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Op de website, www.ciz.nl, van het CIZ vindt u alle informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en helpt u op weg met algemene informatie.

Zorginstituut Nederland

De website https://www.zorginstituutnederland.nl/ helpt u op weg met algemene informatie. Het Zorginstituut Nederland geeft informatie over wanneer u in Nederland recht heeft op verzekerbare zorg.

Branche Belangenvereniging Thuiszorg Nederland (BTN)

Royal Care is aangesloten bij de BTN. Op www.branchebelang-thuiszorg.nl vindt u meer informatie.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en inningen van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden.

Kies Beter

Op www.KiesBeter.nl vindt u de informatie die u nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. U kunt hier informatie vinden over onder andere gezondheid, ziektes, zorgaanbieders en vergelijkingen.

PersoonsGebonden Budget (PGB) en Wlz (Voormalige AWBZ)

Sinds 2015 is de AWBZ vervangen door nieuwe wetten waaronder de Wlz. Op de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz leest u meer informatie over de Wlz mede in combinatie met een PGB.

Alle overige informatie over het PersoonsGebonden Budget vindt u op www.pgb.nl.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het Ministerie van VWS is het overheidsbeleid t.a.v. de thuiszorgsector. Op www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws vindt u alle informatie.