Royal Care en partners

Royal Care werkt samen met verschillende partijen. Deze samenwerkingsverbanden versterken Royal Care als organisatie, maar ook de relatie met zorgvragers en zorgverleners. Samen zorgen wij ervoor dat iedere zorgvrager de zorg krijgt die hij nodig heeft en dat de zorgverleners in staat zijn om hun beroep naar behoren uit te voeren.

Deelgenoot

‘Deelgenoot’ is een online platform waar zorgenvragers een eigen weblog kunnen bijhouden. Middels het weblog kan de zorgvrager familie en vrienden op de hoogte houden van de persoonlijke gezondheidssituatie. Tijdens een ingrijpende periode kan de zorgvrager het lastig vinden om naasten persoonlijk te informeren over de situatie. Daarnaast neemt het veel tijd in beslag om iedereen op de hoogte te houden over iedere stap die wordt gezet. Nieuwsgierig? Kijk op www.deelgenoot.nl voor meer informatie.

BTN Branchevereniging Nederland

BTN is een branchevereniging voor zorgondernemers in de kraam- en thuiszorg. De kernactiviteit is belangenbehartiging van de leden. Echter, de markt van de gezondheidszorg is voortdurend in beweging en daarmee ook de rol van de BTN. BTN ondersteunt en inspireert Royal Care in het doorvoeren van veranderingen. Daarnaast adviseert zij over ondernemerschap als facilitator. Wilt u meer informatie over de BTN? Op www.btn.nu staat de product- en dienstverlening van de BTN uitgebreid toegelicht.

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB is tevens kenniscentrum in de zorg, welzijn en sport en verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. Het SBB is ook verantwoordelijk voor de erkenning van Royal Care. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Zo levert SBB een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk en beroepsonderwijs. Meer informatie over het SBB vindt u op www.s-bb.nl.