Palliatieve zorg

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. In de laatste fase van hun leven hebben zij recht op professionele zorg. Het doel van deze vorm van zorg is dan ook om zo lang mogelijk naar wens te leven.

Deskundigheid en kwaliteit van belang

Deskundigheid van zorgverleners en continuïteit in de zorg bepalen de kwaliteit van palliatieve zorg. Door een persoonlijke band met de cliënt op te bouwen, eventuele pijn te verzachten en angst weg te nemen, creëren wij een zo comfortabel mogelijke situatie voor de cliënt.

Palliatieve zorg van Royal Care

De zorgprofessionals van Royal Care staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar. Het zorgpakket wordt samengesteld aan de hand van uw gezondheidssituatie en levensopvatting. Wij zorgen ervoor dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, ondanks dat u permanente verzorging nodig heeft. Samen kijken wij naar uw zorgwensen.

Neem contact op met één van onze zorgspecialisten om te kijken wat wij voor u kunnen doen.

Overleg met ziekenhuis en huisarts

Royal Care stelt prioriteit aan een veilige zorgsituatie en medicatiegebruik. Daarom onderhouden wij het contact met uw huisarts, specialist en apotheek. Het protocol waar wij bij zijn aangesloten kunt u hier lezen.

Royal Care Thuiszorg

Royal Care: thuiszorg op maat. Vakkundige zorgdisciplines functioneren als één geheel en werkzaamheden worden efficiënt uitgevoerd. Royal Care biedt zorg die bij u past.

Lees verder »

Extramurale zorg

De extramurale zorgdienst van Royal Care maakt het mogelijk zorg te ontvangen in de door u gewenste omgeving. De extramurale zorg van Royal Care biedt de oplossing, wanneer het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Lees verder »

Overbruggingszorg

U heeft een indicatie voor een verpleeg- of verzorgingshuis en staat op een wachtlijst. In dat geval biedt Royal Care, gedurende de wachttijd, de overbruggingszorg aan huis die u nodig heeft.

Lees verder »

Particuliere zorg

Wij leveren optimale particuliere zorg en maken gebruik van de maximale vergoedingen. Daarnaast is deze zorgdienst te combineren met waakdiensten, slaapdiensten of 24-uurs zorg.

Lees verder »