Extramurale zorg

 

Wat is extramurale zorg?

Extramurale zorg is zorg die buiten het ziekenhuis of de zorginstelling valt. Oftewel: het is zorg welke wordt verleend door huisartsen, verpleegkundigen en specialisten die niet in het ziekenhuis werkzaam zijn.

Voorbeelden van extramurale zorg zijn:

- Huishoudelijke hulp
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding

De extramurale zorgdienst van Royal Care

Royal Care maakt het mogelijk zorgt te ontvangen in de door u gewenste omgeving. Onze zorgprofessionals staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar.

Het werkgebied


Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging zijn wij actief in de regio’s: ’t Gooi en Kennemerland.

Bent u op zoek naar wijkverpleging in de regio ‘t Gooi? Dan verwijzen wij u door naar onze dochteronderneming Cura Thuiszorg. Specifiek voor wijkverpleging in de regio Kennemerland verwijzen wij u door naar onze dochteronderneming Met de Thuiszorg.

Huishoudelijke zorg

Voor de huishoudelijke zorg en/of begeleiding zijn wij actief in de regio’s: ’t Gooi en Kennemerland.

Heeft u behoefte aan huishoudelijke zorg en/of begeleiding in de regio ‘t Gooi? Wij leveren extramurale zorg in de gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden.

Specifiek voor huishoudelijk zorg en/of begeleiding in de regio Kennemerland verwijzen wij u door naar onze dochteronderneming Met de Thuiszorg.

Zorgaanvraag en vergoeding

Persoonlijke begeleiding en wijkverpleging wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Om aanspraak te maken op deze vorm van zorg moet u een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar.

Sinds 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen over het bepalen van de juiste zorg. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente, zorgverzekeraar en wijkverpleegkundige werken met elkaar samen, waardoor het voor kan komen dat de vergoedingen van zorg van elkaar verschillen.

Heeft u vragen over de vergoeding van de extramurale zorg? Of wilt u een afspraak maken voor een zorgplan op maat? Neem dan contact op met één van onze zorgprofessionals.

 

Palliatieve zorg

Bent u of is een van uw naasten ongeneeslijk ziek? In de laatste fase van uw leven heeft u recht op uitstekende zorg. De zorgprofessionals van Royal Care staan 24 uur per dag 7 dagen voor u klaar.

Lees verder »

Royal Care Thuiszorg

Royal Care: thuiszorg op maat. Vakkundige zorgdisciplines functioneren als één geheel en werkzaamheden worden efficiënt uitgevoerd. Royal Care biedt zorg die bij u past.

Lees verder »

Overbruggingszorg

U heeft een indicatie voor een verpleeg- of verzorgingshuis en staat op een wachtlijst. In dat geval biedt Royal Care, gedurende de wachttijd, de overbruggingszorg aan huis die u nodig heeft.

Lees verder »

Particuliere zorg

Wij leveren optimale particuliere zorg en maken gebruik van de maximale vergoedingen. Daarnaast is deze zorgdienst te combineren met waakdiensten, slaapdiensten of 24-uurs zorg.

Lees verder »